Zarząd Oddziału TNOiK w Szczecinie

dr hab. Jakub Swacha - Prezes Oddziału
dr hab. Jarosław Korpysa - Skarbnik Oddziału
dr inż. Ireneusz Miciuła - Sekretarz Oddziału
prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz - członek Zarządu Oddziału
dr hab. Anna Pluta - członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału TNOiK w Szczecinie

dr hab. Rafał Nagaj - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
dr hab. Patrycja Zwiech - członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
dr inż. Marcin Mastalerz - członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

Sąd Koleżeński Oddziału TNOiK w Szczecinie

dr hab. Karol Kuczera - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz - członek Sądu Koleżeńskiego
mgr Arleta Górecka-Przybycień - członek Sądu Koleżeńskiego